Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Peuterdagopvang

‘t Kwakersnest peuteropvang is een kleinschalige peuteropvang die in samenwerking met de Rozenbeekschool opvang voor 2-4 jarigen onder schooltijd realiseert. Wij zijn gevestigd met ons eigen kind-centrum in KBS de Rozenbeek aan de Floraronde te Velserbroek. Wij bedienen alle ouders met peuters in de leeftijd 2-4 jaar. Dus ook als u geen kinderen op de Rozenbeekschool heeft, bent u van harte welkom.

We zijn VVE geschoold. Sinds 6 oktober 2020 zijn wij een VVE locatie. Ouders kunnen via JGZ (consultatiebureau) een VVE indicatie aanvragen. VVE is een educatieve methode voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De programma's bevorderen een brede persoonsontwikkeling bij kinderen van 2 tot 8 jaar. Doel van de programma's is om de kansen op schoolsucces te vergroten. Peuteropvang is desondanks zeker niet schools! Wij bieden een gezellige huiselijke opvang met vele inspirerende activiteiten. Voor uw kind betekent de peuteropvang zo optimaal mogelijk ontwikkelen door spelend leren. De opvang dient een thuis te zijn voor kinderen waar ze zelf kunnen kiezen en spelen. Uitgangspunt daarbij is dat de pedagogisch medewerkers hart hebben voor kinderen en de kinderen zich bij ons veilig en thuis voelen! Daartoe bieden wij de pedagogisch medewerkers een goed en duidelijk pedagogisch beleid en wordt iedereen op de hoogte gehouden van alle afspraken die met u als ouders zijn gemaakt. Wij werken met vaste medewerkers. De kinderen kunnen elke ochtend kiezen uit groepsactiviteiten, vrij spel, en thema-activiteiten. Of gewoon lekker uitrusten...

Pedagogisch beleid en werkplan Peuteropvang

Oudercommissie

Graag laten wij de ouders participeren in ons beleid, dit doen wij dan ook graag in overleg met de oudercommissie. Wij nodigen u hierbij van harte uit deel te nemen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van onze informatie of een eventuele deelname aan de oudercommissie neem dan gerust contact op!

Loes Holtslag van Westerop
directeur Kinderopvang ’t Kwakersnest