Praktische informatie

De kinderopvang heeft te maken met een aantal praktische onderwerpen. Hieronder vindt je een uitleg met de antwoorden op de meest gestelde vragen. Kom je er niet uit? Stuur dan een bericht naar onze administratie.
Wij helpen je graag verder.

Ouderinformatie

Extra opvangdagen

Heb je een extra dag opvang nodig? Vraag een extra opvangdag aan via MyChapp.
Je ontvangt een bericht wanneer wij een plek vrij hebben op onze groepen. Indien er geen ruimte is op onze groepen kan het voorkomen dat wij het verzoek op de wachtlijst plaatsen of het verzoek afwijzen.

Wij factureren een extra opvangdag, deze is terug te zien op eerstvolgende factuur. Extra opvangdagen dienen tot uiterlijk 7 dagen van tevoren te worden afgemeld, indien hier geen gebruik van wordt gemaakt. Op de dagen dat onze administratie gesloten is worden deze extra aanvragen of afmeldingen niet verwerkt. Is de extra opvangdag reeds gefactureerd, maar wordt hier geen gebruik van gemaakt? Dan ontstaat er een extra ruildag voor het aantal uren kinderopvang dat is aangevraagd.

Wijzigen van de opvangdagen

Heb je meer of minder opvangdagen nodig? Of wil je een opvangdag wijzigen naar een andere dag? Stuur een e-mail naar administratie@kwakersnest.nl met hierin de wijzigingen aangegeven. De administratie zal beoordelen of dit mogelijk is afhankelijk van de beschikbaarheid op de groep. Zodra de wijziging akkoord is ontvang je indien nodig een aangepaste plaatsingsovereenkomst.

Ruildagen

Per schooljaar kan gebruik gemaakt worden van vier ruildagen. Het kan voorkomen dat je een opvangdag wilt ruilen. Bijvoorbeeld, je bent een middag vrij en hoeft geen gebruik te maken van de BSO. Maar, op een andere middag (niet reguliere contractdag) is wel opvang nodig. Dan kan van tevoren deze ruilmiddag worden aangevraagd.

Een ruildag kan worden aangevraagd via MyChapp. Wij trachten elke ruildag te accepteren, echter is dit afhankelijk van de plek op de groepen. Een ruildag dient ten minste 48 uur van tevoren worden aangevraagd, rekening houdend met de openingstijden van de administratie. Onze administratie beoordeeld de aanvragen op maandag, dinsdag en donderdag.

Schoolsluitingsdagen

Scholen hanteren elk jaar een aantal schoolsluitingsdagen. Dit worden studiedagen, margedagen en/of bijzondere dagen genoemd. Op deze dagen is de school eerder uit of zijn zij de hele dag gesloten. Aan het begin van het schooljaar en/of bij de start van het contract ontvang je als ouder een bericht over de schoolsluitingsdagen die jouw school hanteert. Hierbij geldt dat ’t Kwakersnest rekening houdt met de vooraf gestemde schoolsluitingsdagen.

Valt een studiedag of margedag op een contractdag? Dan staat jouw kind aangemeld in MyChapp.
Valt een studiedag of margedag op een niet reguliere contractdag? En heb je wel opvang nodig? Dan kun je een extra opvangdag of een ruildag aanvragen.

’t Kwakersnest is gerechtigd om in schoolvakanties en bij studie- en margedagen de kinderopvang aan te bieden op een andere locatie dan is overeengekomen. Deze andere locatie betreft BSO-locatie Toermalijn, BSO-locatie Westbroek en/of een externe locatie waar activiteiten plaatsvinden. Als ouder word je over de locatie van de kinderopvang tijdig geïnformeerd. Het vervoer van de kinderen naar de andere locatie dient door de ouder te geschieden.

Wanneer er tussentijds door de school meerdere schoolsluitingsdagen toegevoegd dan trachtten wij de kinderopvang te verzorgen. Wanneer dit echter niet mogelijk is dan nemen wij contact op met de school en jou als ouder om dit bespreekbaar te maken.

Officiële feestdagen en extra ruildagen schooljaar 2023 / 2024

De kinderopvang is gesloten op de volgende dagen in het schooljaar 2023/2024:
– Dinsdag 3 oktober (studiedag ’t Kwakersnest)
– Maandag 25 december en dinsdag 26 december (Kerst)
– Woensdag 27 december t/m maandag 1 januari 2024 (Sluitingsdagen tussen Kerst en Nieuwjaarsdag)
– Maandag 1 april (Tweede paasdag)
– Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag)
– Vrijdag 10 mei (Dag na Hemelvaart)
– Maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag)

Valt een van de sluitingsdagen niet op een officiële feestdag, dan kan deze worden toegevoegd als extra ruildag.
Bijvoorbeeld, 3 oktober is de jaarlijkse studiedag. En u heeft normaal gesproken opvang op deze dag. Dan kan deze dag op een ander moment wordt ingehaald.

Afmelden van de kinderopvang

Het kan voorkomen dat je kind ziek is of dat je op vakantie gaat. Via MyChapp kun je een opvangdag afmelden. Let op, afgemeld is afgemeld. Wij verstrekken geen tegoeden of financiële tegenprestatie voor afgemelde dagen.
Wel hanteert ’t Kwakersnest de ruildagen zoals bovenstaand vermeld.   

Ophalen buitenschoolse opvang

De BSO is geopend op alle locaties vanaf de openingstijden zoals contractueel vastgesteld.
Wij halen de kinderen op van school op de reguliere sluitingstijd van de school. Wij halen de kinderen niet op van een andere locatie.

Wij trachten voor de BSO ook geopend te zijn op margedagen, bijvoorbeeld bij een schoolreis, koningsspelen etc. Echter, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Wij verzoeken ouders een bijzondere gelegenheid van school door te geven aan de betreffende BSO-locatie. In overleg met de ouders en school worden de mogelijkheden bepaald.

Wanneer is de kinderopvang gesloten?

Een aantal kalenderdagen per jaar is onze kinderopvang gesloten.

Voor schooljaar 2023/2024 zijn dit de volgende dagen:
– Studiedag – dinsdag 3 oktober 2024
– Sluitingsweek – maandag 25 december t/m vrijdag 29 december
– Nieuwjaardag – maandag 1 januari 2024
– Tweede paasdag – maandag 1 april 2024
– Hemelvaart – donderdag 9 mei 2024
– De dag na Hemelvaart – vrijdag 10 mei 2024
– Tweede Pinksterdag – maandag 20 mei 2024

Deze sluitingsdagen gelden voor alle kinderopvanglocaties.

Basisgroepen

Elk kind heeft een opvangplek in een basisgroep. Dat betekent dat je kind weet bij welke kinderen hij of zij op de kinderopvang zit. De basisgroepen kunnen per dag verschillen. Dat heeft te maken met de samenstelling van de groep. Een basisgroep voor het kinderdagverblijf bestaat uit maximaal 12 kinderen, voor de peuteropvang uit maximaal 16 kinderen en de buitenschoolse opvang maximaal 22 kinderen. Voor de indeling wordt je altijd van te voren op de hoogte gesteld.

Het kan een keertje voorkomen dat wisselen van een basisgroep nodig is. Bijvoorbeeld bij een extra opvangdag, ruildag, studiedag of op een vakantiedag. Hiervoor wordt je als ouder dan altijd van te voren geïnformeerd. Bij iedere aanvraag kun je als ouder zelf toestemming geven voor de betreffende dag. We streven ernaar om de kinderen zoveel mogelijk in hun vaste basisgroep in te delen wanneer er wijzigingen voorkomen.

Meedoen met activiteiten en vrij spelen
Als je kind uit school komt zal je kind in de eigen basisgroep plaatsnemen. Dat betekent dat je kind samen eet en drinkt met de andere kinderen en de dag doorneemt. Daarna wordt het middagprogramma doorgenomen, en krijgt het kind de optie om deel te nemen aan activiteiten met kinderen. Dit kunnen ook kinderen uit andere basisgroepen zijn. Er is altijd een vast moment waarop je kind met de andere kinderen in de basisgroep bij elkaar zit. Dit zorgt voor herkenning, veiligheid en structuur. Daarnaast is er ruimte voor vrij spel.

Ideeën of klachten

Heeft u een klacht? Dan hebben wij een interne en externe klachtenregeling. Schroom niet uw bedenkingen kenbaar te maken. Hoe? Dat lees je in het Intern klachtreglement. Samen komen we tot een oplossing.

Facturatie en incasso

Maandelijkse facturatie en incassomoment

Je ontvangt van ons elke maand een factuur per e-mail en in MyChapp. Wij rekenen een vast bedrag per maand voor de afgenomen kinderopvang. Welke contractvorm ook is gekozen, met vakantieweken of zonder vakantieweken, de opvang wordt altijd in 12 gelijke termijnen gefactureerd of geïncasseerd. Ook tijdens de zomervakantie wordt daarom de factuur verstuurd. Het voordeel hiervan is dat er tussentijds geen wijzigingen hoeven worden doorgegeven aan de Belastingdienst.
 
Het incassomoment is op of rond de 5e van de maand. Dit geldt voor alle vormen van de kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang).

Wanneer ontvang ik de jaaropgave?

In februari versturen wij de jaaropgaves.

Kan ik mijn kinderopvangtoeslag rechtstreeks laten doorstorten?

Nee, bij ons is het niet mogelijk om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks te laten doorstorten.

Opzegtermijn

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand, vanaf de dag van opzeggen. Dit dient schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan onze administratie.

Wijziging tarieven

Jaarlijks communiceren wij uiterlijk eind november onze vernieuwde tarieven voor het jaar daarop. Je dient zelf de wijziging van de maandelijkse kosten door te geven aan de Belastingdienst. Let op, dit dient uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging te worden doorgegeven.

Betalingsregeling

Wil je meer weten over een betalingsregeling? Onze administratie helpt je graag verder.

Kinderopvangtoeslag

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag wanneer je werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk volgt of een inburgeringscursus volgt.

Op hoeveel kinderopvangtoeslag heb ik recht?

De hoeveelheid kinderopvangtoeslag waar je recht op hebt is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, namelijk de hoogte van jouw (verzamel)inkomen, het aantal kinderen en de dagen waarop je gebruikt wenst te maken van de kinderopvang. De Belastingdienst vraagt om een toetsingsinkomen, dit is het verzamelinkomen dat staat vermeld op de laatste aangifte inkomstenbelasting. Ga naar de Belastingdienst om dit te berekenen.

Hoeveel uren kinderopvangtoeslag kan ik aanvragen?

De hoeveelheid uren waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd is afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen, het aantal kinderen en het soort opvang. Er kan per kind maximaal 230 uren per maand kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Per jaar per kind geldt een maximum voor 2760 uren kinderopvang. Er geldt hierbij ook een maximum uurtarief.

Voor de hoeveelheid waar je daadwerkelijk recht op hebt verwijzen wij je naar de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag.

Voor extra informatie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag kunt u ook terecht op de site van Boink voor veelgestelde vragen. Hiervoor verwijzen wij u naar ‘Kosten en Kinderopvangtoeslag.

Wat heb ik nodig voor een aanvraag voor kinderopvangtoeslag?

Je hebt het volgende nodig voor een aanvraag voor de kinderopvangtoeslag:
– Verzamelinkomen. Dit staat op de laatste aangifte inkomstenbelasting
– Uurprijs van de kinderopvang
– Gemiddeld aantal opvanguren per maand
– Maandbedrag van de kinderopvang

Let op, de kinderopvangtoeslag kan uiterlijk drie maanden nadat de opvang is gestart worden aangevraagd. Hierna vervalt per maand het recht op kinderopvangtoeslag voor deze periode. Wijzigingen dienen altijd op tijd te worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Op deze manier behoud je altijd het recht op de kinderopvangtoeslag.

Wanneer moet ik mijn toeslag wijzigen?

Wanneer er iets verandert in de kinderopvang van je kinderen dienen deze wijzigingen tijdig worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Dit om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Geef wijzigingen uiterlijk vier weken van tevoren door aan de Belastingdienst. Wijzigingen kunnen zijn:
– Je kind gaat meer of minder uren naar de opvang
– De opvang past het uurtarief aan
– Je kind gaat naar een nieuwe opvang
– Het broertje of zusje gaat ook naar de opvang
– De opvang van een kind stopt

Let op, de kinderopvangtoeslag kan uiterlijk drie maanden nadat de opvang is gestart worden aangevraagd. Hierna vervalt per maand het recht op kinderopvangtoeslag voor deze periode. Wijzigingen dienen altijd op tijd te worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Op deze manier behoud je altijd het recht op de kinderopvangtoeslag.

Heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag als ik geen baan meer heb?

Het recht op kinderopvang is behouden tot en met drie maanden na het verlies van de baan.

Welke documenten moet ik bewaren voor de Belastingdienst?

De jaaropgave, facturen en de bijbehorende bankafschriften dienen te worden bewaard voor de Belastingdienst. De Belastingdienst controleert of de gegevens die worden doorgegeven. Om teleurstelling en zelfs boetes te voorkomen adviseren wij altijd om alle berichtgeving te bewaren.

Kan iemand mij helpen bij de aanvraag bij de Belastingdienst?

Wij kunnen jou helaas niet helpen bij de aanvraag bij de Belastingdienst. De aanvraag is voor iedereen persoonlijk en toegespitst op de eigen situatie. Wij adviseren om gebruik te maken van de toolkit ‘Uitleg Kinderopvangtoeslag’. BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang geeft via deze toolkit uitleg over de kinderopvangtoeslag. De toolkit helpt jou als ouder stap voor stap door de belangrijkste onderdelen op de website van Toeslagen.

De toolkit is voor iedereen beschikbaar en is gratis te downloaden in meerdere talen; Nederlands, Engels, Pools en Arabisch, Oekraïens en Russisch.

Ook kan de Belastingdienst jou rechtstreeks helpen bij de aanvraag kinderopvangtoeslag. Heb je vragen? Dan raden wij je aan om telefonisch contact te zoeken met de Belastingtelefoon via 0800-0543.

Waarom verschilt mijn factuur met de werkelijke uren?

’t Kwakernest rekent met een gemiddelde aan opvanguren. Het totaal aantal opvanguren per jaar, gedeeld door het aantal maanden (12). Zodat er een factuurbedrag ontstaat van 12 gelijke delen. U betaalt niet meer of minder, maar het daadwerkelijk aantal afgenomen opvanguren op jaarbasis.

Gastouderbureau

Maandstaten

Elke maand houdt de gastouder de maandstaten bij. De vraagouder ontvangt in een e-mail het verzoek om de uren te controleren en accorderen. Na akkoord van de vraagouder worden de facturen opgemaakt. Via de inlog-button op deze pagina kun jij als gastouder en vraagouder inloggen in een beveiligde omgeving om de gegevens te raadplegen en/of de maandstaten te controleren.
Direct inloggen urenregistratie gastouder.

Ouderportaal – MyChapp

Wat is MyChapp?

MyChapp is ons centrale communicatiemiddel tussen organisatie, pedagogisch medewerker en jou als ouder. Je ontvangt als ouder een eigen account in MyChapp, beschikbaar voor Android en iOS.

Hoe download je MyChapp op je smartphone?

Volg onderstaande stappen om MyChapp op je smartphone te installeren.
1.    Ga naar de Google Playstore (android) of de App Store (iOS)
2.    Toets in: MyChapp Kinderopvang (paars icoontje), en download de applicatie.
3.    Log in met jouw persoonlijke gegevens. Heb je deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met onze administratie door een bericht te sturen naar administratie@kwakersnest.nl.

Meerdere MyChapp accounts?

Een MyChapp account heeft voor elk gezin (1 of meerdere kinderen) enkel 1 account beschikbaar. Dit is het e-mailadres van Ouder 1. Met de gegevens van Ouder 1 kan dan ook worden ingelogd in het account. Ouder 2 kan alleen inloggen met het e-mailadres van ouder 2. Zodra hier meer functionaliteiten in komen van MyChapp communiceren wij dit met jullie.

Functie: Nieuwsberichten in MyChapp

MyChapp is ons centrale communicatiemiddel met jou als ouder.
Via MyChapp delen wij met jou belangrijke berichtgeving ten behoeve van de kinderopvang van je kind(eren). Denk hierbij aan onze vakantieplanning, introduceren van medewerkers, de activiteitenplanning, leuke nieuwtjes en recente ontwikkelingen binnen jouw kinderopvanglocatie.
Op deze manier ben je altijd op de hoogte.

Zijn er bijzonderheden over de vakantie opvang, tarieven of over schoolsluitingsdagen, zoals
studie- en margedagen? Dan wordt dit via MyChapp gecommuniceerd naar jou als ouder. Het is dus belangrijk dat je toegang hebt tot MyChapp.
 
Onder nieuwsberichten vind je alle belangrijke informatie dat voor jou en je kind(eren) op jouw kinderopvanglocatie.

Functie: Notificaties in MyChapp

De notificaties geven inzicht over welke mutaties er zijn doorgevoerd. Denk hierbij aan een aanvraag via de agenda voor een extra opvangdag.

Functie: Agenda in MyChapp

In de agenda staan de opvangdagen voor jouw kinderen, zoals contractueel afgestemd met onze organisatie. Via de agenda heb je de mogelijkheid om extra opvangdagen of ruildagen aan te vragen. Ook kun je afmeldingen en vakanties doorgeven via de agenda.
 
De agenda geeft per maand overzichtelijk weer op welke dagen de kinderen standaard opvang hebben, en op de dagen waarop een ruildag of een extra opvangdag is aangevraagd. Zo weet je altijd op welke dag je kind(eren) naar de opvang gaan.
 
Ook ontvang je hier de goedkeuring of afwijzing van een ruildag of extra opvangdag te zien.

Functie: Schriftje en Foto’s in MyChapp

Het schriftje wordt ingevuld door de pedagogisch medewerkers op de groep. Hier zie je als ouder wat je kind heeft ondernomen op de kinderopvang. Dit kan een groepsbericht zijn of een persoonlijk bericht. Ook zijn hier de foto’s zichtbaar wat je kind deze dag op de opvang heeft gedaan. Dit is enkel zichtbaar indien je als ouder toestemming hebt gegeven om foto’s te maken van de activiteiten op de opvang. 

Functie: Chatten in MyChapp

Contact met jou als ouder vinden wij prettig. Op deze manier houden wij elkaar op de hoogte van de ontwikkeling van je kindje.

Je kunt als ouder een bericht sturen via de optie chatten naar de pedagogisch medewerkers op de groep. Ook zijn wij altijd tijdens groepstijd telefonisch bereikbaar via onze locatietelefoons. Onze contactgegevens staan bij de specifieke opvanglocatie op deze website.

Functie: Toestemmingen in MyChapp

Wij vinden het belangrijk om van jou als ouder te weten wat je prettig vindt in de omgang met je kind op de kinderopvang. Elk kind heeft zijn eigen profiel in MyChapp. Toestemmingen kun je wel of niet verlenen via het kopje toestemmingen. Denk hierbij aan:
– Het maken van foto’s en video’s
– Het publiceren van beeldmateriaal via MyChapp of sociale media
– Het éénmalig wijzigen van stamgroep
– Navraag over reguliere vaccinaties JGZ
– Allergieën, intoleranties en dieetwensen
– Medicatie (en eventueel toedienen hiervan)
– Bijzonderheden omtrent voeding en dieetwensen.

Wil je toestemming voor zelfstandig buiten spelen? Dit kan vanaf 8 jaar. Hiervoor vul je schriftelijk een formulier in. Dit formulier kan worden opgevraagd bij de pedagogisch medewerker op de groep. Dit geldt ook wanneer je kind zelfstandig naar huis gaat of naar de sportclub.

Voor het toedienen van medicatie wordt altijd een formulier ingevuld in overleg met de pedagogisch medewerker. Wij vinden het belangrijk om dit in goed overleg af te stemmen met jou als ouder. Deze formulieren staan gepubliceerd in jouw MyChapp onder het kopje ‘documenten’.
 
Heb je meerdere kinderen op de kinderopvang? Er wordt altijd voor het individuele kind ergens wel of niet toestemming voor verleend.

Functie: Documenten in MyChapp

Hier staan alle publicaties en berichtgeving zoals een nieuwsbrief, de vakantieplanning, een formulier omtrent medicatie of zelfstandigheid, en bijvoorbeeld een uitgebreide handleiding over het gebruik van MyChapp.

Functie: Facturen in MyChapp

Bij facturen staat een financieel overzicht van alle facturen die reeds zijn verstuurd. De factuur is te downloaden door op het icoontje te klikken in MyChapp.

Functie: Mijn gegevens in MyChapp

Wij vinden het prettig om op de hoogte te zijn van de actuele contactgegevens van jou als ouder. Op deze manier kunnen we altijd snel contact opnemen indien dit nodig is.

Functie: Contact in MyChapp

Onder contact worden de contactgegevens getoond van de organisatie en de kinderopvanglocatie.