Uit een goed Nest

Al meer dan 17 jaar biedt ’t Kwakersnest kleinschalige, professionele en betrouwbare kinderopvang.
Leuke, gezellige en kleinere locaties, met oog voor het individuele kind. In vertrouwen opgroeien met vaste en vertrouwde gezichten. En niet te vergeten, de tofste en leukste activiteiten die je kindje dagelijks uitdagen.
Dat is waar wij voor staan.  

Persoonlijke aandacht

Wij geloven dat kinderen bewust zijn en eigenwijsheid hebben.

Wij reiken graag de bouwstenen aan die deze ontwikkeling stimuleren. Dit vraagt om interactie met de kinderen, zowel met de groep als het individu.  

Onze pedagogisch medewerkers worden zorgvuldig geselecteerd en in company opgeleid. Dagelijks en persoonlijk contact met jou als ouder vormt daarbij de basis van onze kinderopvang. De kinderen zijn het belangrijkste en vormen de inspiratie in ons werk.

Kwaliteit kinderopvang

Voor onze kinderopvang is het allerbelangrijkste dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Daar waar kinderen zich kunnen ontplooien tot wie ze zijn. Jaarlijks volgen wij trainingen om de pedagogisch kwaliteit van onszelf en daarmee de kinderopvang te behouden en bevorderen.

Wij zijn trots op de kinderen, maar ook op elkaar! Onze kracht zit in het ‘samen’ blijven ontwikkelen. Daarom besteden we veel aandacht aan expertise, de inrichting van onze ruimtes en het aanbieden van betekenisvolle activiteiten, zowel intern als extern. Dit vormt de basis van een pedagogisch verantwoorde omgeving.

Ons opleidingsbeleid kunt u hier lezen.

Voorschoolse Educatie

De basis voor zelfvertrouwen en het gevoel dat jouw individu er mag zijn wordt ontwikkeld in de kinderjaren. Je kindje kan zelf ‘groot’ zijn, en zelf ‘meedoen’ aan de wereld. Deze ontwikkeling van kinderen gaat ontzettend snel. Om deze ontwikkeling te stimuleren bieden wij Voorschools Educatie (VE) aan. Deze werkwijze is beter bekend als Startblokken en vormt de rode draad in onze pedagogische visie.

Wij werken samen met het consultatiebureau en Kenter om de juiste kinderopvang en begeleiding te bieden voor onze allerkleinsten.

Ontwikkelen en spelen

Elke dag bieden wij spelactiviteiten aan die zich richten op verbinden, verdiepen en verbreden. Onze pedagogisch medewerkers nemen deel aan dit proces en doen actief mee. Op deze manier geven wij bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen. Hierdoor kan elk kind zich op zijn eigen manier en tempo ontwikkelen.

Startblokken is een methode waarin betekenisvolle en inspirerende activiteiten worden aangeboden. Hierdoor kan je kindje zich ontwikkelen op sociaal-emotioneel, motorisch en cognitief niveau.

Samenwerkingen

Wij geloven in een integrale samenwerking waarbij de ouders en de kinderen voorop staan. Wij werken samen met scholen in Velsen, JGZ en de GGD Kennemerland.

Ook werken wij nauw samen met de organisatie Mindset Movers. Deze sportieve pedagogisch onderlegde medewerkers versterken onze buitenschoolse opvang locaties met hun sociale kijk op bewegen en spelen. Ieder kind wordt uitgedaagd op het gebied van sport en spel, hierbij staat plezier voorop.

Kindcentra

Ons kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang staan nauw in contact met onze aangesloten scholenpartners.

In school werken wij namelijk aan Integrale Kindcentra, ook wel IKC genoemd. Het doel van een IKC is dat de kinderen 1 vaste vertrouwde plek heeft vanaf 0 tot 12/13 jaar. Op deze wijze wordt een doorgaande leerlijn kan worden gecreëerd. School en kinderopvang werken samen en de aangeboden scholing (op school) en activiteiten (op de kinderopvang) sluiten op elkaar aan.

Oudercommissie

Onze ouders zijn onze belangrijkste gesprekspartners. Voor onze kinderopvanglocaties is een oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigt alle aangesloten ouders.

Het doel van de oudercommissie is om de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang te behouden en te verbeteren. Ook geeft de commissie de kinderopvangorganisatie advies over het creëren van een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat, opvoeding en ontwikkeling, en input over de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Bij belangrijke beslissingen of wijzigingen informeren wij de oudercommissie en vergaderen minimaal driemaal per jaar.

Ideeën of klachten

Elke dag streven wij naar de beste en leukste kinderopvang. Onze pedagogische medewerkers en managers staan open voor een vernieuwend gesprek. Wij staan open voor nieuwe ideeën van jou als ouder.

Ook kan het zijn dat je een klacht hebt. Dat vinden wij natuurlijk minder leuk om te horen, maar nemen we serieus. We zoeken graag samen naar een oplossing. Hoe? Dat lees je in het Intern klachtreglement. Samen komen we tot een oplossing.

Mocht je niet tevreden zijn over de afhandeling dan kun je contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang.