Pedagogische visie

Al meer dan 17 jaar bieden wij kleinschalige, professionele en betrouwbare kinderopvang. Je wilt als ouder je kind met een fijn en goed gevoel naar de opvang brengen. Dat is waar wij voor staan.  

Voor ieder kind een plek

Spelen en groeien doe je vanuit je hart. Wij willen dat gevoel delen met ieder kind en ouder.
In onze pedagogische visie staat spel vanuit het hart centraal en loopt als een rode draad door onze organisatie.
Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo, en jonge kinderen spelen en onderzoeken de wereld op hun eigen manier.

Kwakersnest kinderopvang - Kernwaarden

Groot in het klein zijn

Kleinschalige kinderopvang is een bewuste keuze. De kinderen hebben altijd een vast en vertrouwd gezicht in de buurt.

Kwakersnest kinderopvang - Kernwaarden

Veilig en vertrouwd

Opgroeien in een vertrouwde, liefdevolle en speelse omgeving vormt de basis van onze kinderopvang.

Kwakersnest kinderopvang - Kernwaarden

Spelen met hart, hoofd en handen

Kinderen zijn kampioen in spelen.
Samen of alleen gaan zij op ontdekkingsreis. Wij bieden de ruimte en vrijheid hiervoor.

Kwakersnest kinderopvang - Kernwaarden

Wereldwijs worden

De wereld van kinderen wordt steeds groter. Bewust meedoen aan de wereld van nu. 

Kwakersnest kinderopvang - Kernwaarden

Voor iedereen een plek

Waar kinderen vertrouwd en veilig kunnen (op)groeien. Een plek voor het kind, ouder en de pedagoog.

Een blik op de dagopvang

Het dagverblijf heeft een verticale groep. Onze groep is niet groter dan 12 kinderen. Hierdoor behouden we ons kleinschalige karakter. De kinderen groeien met elkaar op van 0 tot 4 jaar. Zij leren van elkaar en leren rekening te houden met de andere kinderen in elke leeftijd.

Voor de peuters vanaf 2 jaar worden andere uitdagende activiteiten georganiseerd, zoals peutergym, dansen en spelen, en muziek op de groep. Het kan ook zomaar zo zijn dat je kind met andere peuters samen met de pedagogisch professional even op stap gaat.

Elke locatie heeft een coördinator. Deze pedagogisch professional werkt ook mee op de groep. Zo zijn wij altijd op de hoogte van de ontwikkelingen op de groep, en kunnen collega’s snel met elkaar schakelen naar jou als ouder.

Wij hebben een warm hart voor taal en spel. Dit vormt zich door de VVE-werkwijze Startblokken. Alle pedagogisch professionals worden hiervoor In company opgeleid. Op deze manier krijgt je kind elke dag een betekenisvolle activiteit aangeboden, in het actuele thema. Wij kijken naar het individuele kind en zijn ontwikkeling tijdens de activiteit. Een activiteit is gericht op het spel en de taal met daarin meegenomen de motorische, cognitieve, sociale of emotionele ontwikkeling van kinderen. Dagelijks proberen wij de allerjongsten te verwonderen en uit te dagen in het thema en mee te nemen in het al moois wat er te ontdekken valt!

Spelenderwijs ontwikkelen op de BSO

Kwakersnest kinderopvang - Kernwaarden

Elke dag in beweging

Elke dag bespreken we met de kinderen wat we gaan ondernemen. Wij vinden het belangrijk om elke dag even in beweging te komen. We spelen op de speelpleinen of in de gymzaal, wandelen naar het sportveldje om de hoek of lopen even het bos in voor een fijne wandeling. De focus ligt op plezier en op meedoen, in plaats van winnen.

Naast het sportaanbod kiezen de kinderen samen met de pedagogisch professionals wat wij gaan ondernemen. Koken en bakken? Knutselen en bouwen? Of een technisch legoworkshop? Het kan allemaal. Wij faciliteren en zorgen voor het spelmateriaal, de kinderen geven aan en maken de keuze. Alle activiteiten worden georganiseerd binnen het actuele thema. Aan het eind van elk thema krijgen de kinderen hun werken mee naar huis.

Kwakersnest kinderopvang - Kernwaarden

Zelfstandig spelen

Er is een balans tussen meedoen aan de activiteiten en zelfstandig spelen. In overleg met jou als ouder bepalen wij in hoeverre je kind zelfstandig kan en mag spelen.

Het kind ervaart vrijheid om zijn zelfstandigheid te ontwikkelen, en zelf invulling te geven aan zijn vrije tijd. Het kind maakt zelf de beslissing om wel of niet deel te nemen aan de activiteiten die worden aangeboden.

De ervaring leert dat de kinderen graag meedoen aan de activiteiten, maar ook zelf mogen beslissen als ze iets zelfstandig willen doen.

Kwakersnest kinderopvang - Kernwaarden

Chillen op de BSO

Kinderen hebben hun eigen leven na school. Dit is hun vrije tijd. Ze zijn niet verplicht om aan allerlei activiteiten deel te nemen of om bij te spijkeren aan school. Plezier staat boven prestatie. Kinderen kiezen zelf in hun vrije tijd wat zij doen. Spelen ontstaat wanneer kinderen vrijheid ervaren.

Na schooltijd is er ook ruimte voor vrijheid en ontspanning. Wij bieden kinderen de ruimte om te chillen als hier behoefte aan is.

Kwakersnest kinderopvang - Kernwaarden

Eropuit in de vakanties

Op de schoolvakanties is de BSO de hele dag open. Hierdoor hebben we meer ruimte en tijd om grotere uitdagende activiteiten voor de kinderen te organiseren. Een dag naar de speeltuin, museum, schaatsen, sportdag en naar het strand of de scouting horen hier allemaal bij.

Elke vakantie wordt er een uitdagend activiteitenprogramma ontwikkeld waarin de interesses van je kind worden meegenomen. Voor ieder wat wils.