Sociale Veiligheid

Veiligheid is het allerbelangrijkste in de kinderopvang. Onze kinderopvangorganisatie volgt het protocol om sociale veiligheid te bieden voor de kinderen en medewerkers. Hier lees je hoe de organisatie omgaat met de confrontatie in grensoverschrijdend gedrag en signalen aangaande kindermishandeling.

De aandachtsfunctionaris

Kinderopvangorganisaties werken verplicht om met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te werken, met bijbehorend afwegingskader. Tevens geldt er een meldplicht. De aandachtsfunctionaris is binnen de organisatie de deskundige op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen alle branches die verplicht zijn om te werken met de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt een aandachtsfunctionaris aangesteld. De aandachtsfunctionaris ondersteunt de collega’s die een vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Zij kunnen met elkaar de vermoedens bespreken en de signalen in kaart brengen. Op basis daarvan wordt besloten welke vervolgstappen eventueel nodig zijn. Ook zorgt de aandachtsfunctionaris ervoor dat de collega’s de meldcode kennen en adviseert de directie over de rechten en plichten rondom de meldcode.

Wanneer je als ouder melding wilt maken van grensoverschrijdend gedrag, dan is dit mogelijk bij de volgende aandachtsfunctionarissen.

  • Lies Duineveld
    Telefonisch per 06 – 193 616 82 of per e-mail naar lies@kwakersnest.nl
  • Rosita Antonisse – van Zanten
    Telefonisch per 06 – 20 34 58 34 of per e-mail naar rosita@kwakersnest.nl
  • Loes Holtslag van Westerop
    Telefonische per 06 – 45 46 40 85 of per e-mail naar loes@kwakersnest.nl

Protocol en documenten

Dit alles staat beschreven in het protocol Grensoverschrijdend Gedrag en Kindermishandeling. Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang in samenwerking met de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en aandachtsfunctionarissen uit de kinderopvang. Het protocol biedt handvatten bij vermoedens van kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag en beschrijft stap voor stap welke acties medewerkers en kinderopvangorganisaties moeten ondernemen. Onderstaand vinden jullie de

Complimenten en klachten

Onze kinderen en ouders zijn zeer tevreden over onze kinderopvang. Dit vinden wij erg leuk om te zien en horen. Ouders noemen hierin vaak de uitdagende activiteiten, persoonlijke benadering en de huiselijke sfeer als belangrijkste kenmerken. De kinderen voelen zich veilig en vertrouwd en we krijgen als pedagogisch professionals leuke reacties. Hier zijn wij als organisatie erg trots op.

Iets verbeteren?

Wij doen er alles aan om de kinderen de beste persoonlijke kinderopvang te bieden. Wij geloven dat de beste kinderopvang ontstaat door samen te werken met elkaar. De kinderopvang maken wij samen. Wanneer er iets opvalt bij de kinderopvang locatie of in het contact met onze organisatie dan horen wij dat graag. Wil je graag iets delen? Dan verzoeken wij om het contact op te nemen per e-mail of via ons contactformulier. Toch kan het voorkomen dat je als ouder niet tevreden bent. Wij vragen je om dit altijd kenbaar te maken. Hoe? Dat lees je in het Intern klachtreglement. Samen komen we tot een oplossing.