In de Startblokken

Met veel plezier ben ik vanaf 2018 VVE startblokken trainer. VVE betekend: Voor Vroegschoolse Educatie en op deze werkwijze ben ik een beetje verliefd! Waarom zul je vragen …en waarom kiezen voor deze methode?

Vroegschoolse educatie

Omdat ik erin geloof dat opvoeders het kind kunnen helpen de kloof te overbruggen tussen wat het kind op een bepaald moment zelf kan en waar het kind, weliswaar met hulp, toe in staat is. Tegen deze achtergrond introduceerde Vygotsky (Russisch psycholoog) ooit de term ‘zone van de naaste ontwikkeling’. Deze ontwikkelingsgerichte werkwijze loopt dan ook als een rood sausje door ons dagelijks pedagogisch beleid!

Kinderopvang is een pracht vak waar wij dagelijks de mogelijkheid hebben, kinderen een fijne dag te bezorgen en de kinderen op spelenderwijs te stimuleren in hun ontwikkeling. Door samen op de groep te zijn en als collega’s met elkaar samen te werken aan wereldwijze thema’s uit de echte wereld, verreiken wij ons dagelijks aanbod met taal en spel. Op onze groepen zul je de thema’s en belevingswereld vanzelf tegen komen. De kinderen hopen we op deze manier steeds verder een
stapje op weg te helpen!


“Groots in klein zijn. Dat is waar we elke dag voor staan”

— Loes Holtslag van Westerop, oprichter Kinderopvang ’t Kwakersnest