Visie op Kindcentra

Een Integraal Kindcentrum (IKC) is een fijne vertrouwde speel- en ontwikkelplek waar kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen opgroeien. In Velserbroek hebben wij twee bijzondere kindcentra waar je kind gedurende zijn basisschoolleeftijd opgroeit met dezelfde vertrouwde gezichten.

't Kwakersnest Kinderopvang - Integraal Kindcentrum - IKC de Westbroek

IKC de Westbroek

Wanneer je kindje 3 maanden jong is, is hij welkom op het dagverblijf.
Bij een leeftijd van 4 jaar kan hij/zij naar basisschool de Westbroek. Klaar met school? Dan wandelt je kind zo door naar BSO de Westbroek.

Je kind verblijft gedurende zijn basisschoolleeftijd op dezelfde locatie met vaste en vertrouwde gezichten. En natuurlijk met hun vriendjes en vriendinnetjes.

Zijn er bijzonderheden als je kindje uit school komt? Dan hebben wij overleg met de leerkrachten. De kinderen worden omringt door de vaste gezichten die elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering. Niet alleen belangrijk voor het kind, maar ook voor jou als ouder fijn.

't Kwakersnest Kinderopvang - Integraal Kindcentrum - IKC de Rozenbeek

IKC de Rozenbeek

De eerste vriendschappen ontstaat vanaf twee jaar. Kinderen gaan meer de interactie aan met elkaar. De eerste woorden vormen zich om naar zinnen en taal en uitten begint steeds belangrijker te worden.

Elke dag kruipen, bewegen en spelen. De peuters dagen wij elke dag uit een stapje te zetten. Dit doen we door Voorschoolse Educatie (VE) aan te bieden. Activiteiten gericht op taal en spel zodat het kind zich kan ontwikkelen.

Even spieken bij de buren. De peuteropvang bevindt zich in school naast de kleuterklassen. De kinderen krijgen al snel mee wat ‘school’ betekent. De juffen en meesters op school zeggen de kinderen gedag en geven hen al een warm welkom.

Onze visie op ontwikkelen

Een Kindcentrum is een fijne vertrouwde speel- en ontwikkelplek waar kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen opgroeien. Onze focus ligt op het creëren van een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang. Wanneer de overgang tussen verschillende omgevingen soepel verloopt schept dit een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Omdat de kinderen worden omringt met vaste gezichten die elkaar versterken in hun pedagogische benadering wordt een belangrijke basis voor de toekomst gelegd.

Onze aandacht is altijd uitgegaan naar het werken met kinderen in de omgeving waarbij de werkwijze gericht op taal en spel voorop staat. Ons team van pedagogisch professionals werken daarom binnen de richtlijnen voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). Binnen deze methodiek streven wij naar het thema- en ontwikkelingsgericht werken binnen de ‘vrije tijd en ruimte’ die de kinderen hebben tijdens de opvang.

Uit onderzoek blijkt ook dat investeren in extra begeleiding aan (jonge) kinderen met een verhoogd risico op onderwijsachterstanden loont. Om dit effect te bereiken blijken een aantal cruciale factoren van toepassing, dit zijn:

  • Start op jonge leeftijd met het aanbieden van educatie, vanaf in elk geval 2,5 jaar.
  • Het uitvoeren van een sterk pedagogisch klimaat met kwaliteit van de interacties van de leerkracht en de pedagogisch professionals.
  • Taalontwikkeling als basis.
  • Synergie door educatief partnerschap met ouders.
  • Zo min mogelijk onderbrekingen in de ontwikkellijn.

Deze pedagogisch visie loopt als een rode draad door op school en op de buitenschoolse opvang. Door het kind een vertrouwde plek te geven in school wordt de stap naar school kleiner en voelt je kind zich thuis in hetzelfde gebouw. Daar waar kinderen samenvoegen uit verschillende scholen werken wij aan een vaste groepscohesie zodat er werkelijk een plek is voor elk kind.