IKC de Rozenbeek

IKC de Rozenbeek bestaat uit Peuteropvang Kikker en Roos, basisschool de Rozenbeek en BSO de Rozenbeek. Het kindcentrum biedt een fijne vertrouwde speel- en ontwikkelplek waar kinderen vanaf 2 jaar spelenderwijs opgroeien.

't Kwakersnest Kinderopvang - Integraal Kindcentrum de Rozenbeek - Buitenschoolse opvang

BSO de Rozenbeek

Wanneer een kind vierjaar wordt is hij of zij gewend aan de school en is dit een vaste en vertrouwde omgeving geworden. De overstap naar de klas is dan ook gemakkelijk gemaakt.

Als de school uit is worden de kinderen door de pedagogisch professionals opgehaald uit de kleuterklassen. Samen wandelen we de BSO-ruimte in waar de buitenschoolse opvang van start gaat.

BSO de Rozenbeek is speciaal ingericht voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
De ruimtes en activiteiten zijn gericht op de onderbouw en middenbouw.
Op deze manier wordt de aansluiting gezocht met de peuteropvang en school.

't Kwakersnest Kinderopvang - Integraal Kindcentrum de Rozenbeek - Peuteropvang

Peuteropvang Kikker en Roos

De peuteropvang is de eerste stap in school. Maar dan vanaf 2 jaar. Je kind verblijft gedurende zijn basisschoolleeftijd op dezelfde locatie met vaste en vertrouwde gezichten. En natuurlijk met hun vriendjes en vriendinnetjes.

Peuteropvang Kikker en Roos een VE-locatie. Dat betekent dat wij specifieke scholing aanbieding gericht op de kindontwikkeling. Het kan voorkomen dat een kind wat meer sturing en aandacht nodig heeft. Bijvoorbeeld in de taalontwikkeling. Elke dag dagen wij onze peuters uit met inspirerende spelactiviteiten. Want, wij zijn een VE-peuteropvang locatie. Er wordt gewerkt vanuit één team, met één pedagogische visie. Kinderen met een VE-indicatie (via het consultatiebureau) zijn van harte welkom vanaf 2,5 jaar.

Onze pedagogisch professionals zijn hiervoor speciaal opgeleid. En verzorgen de Voorschoolse Educatie voor de peuters bij Kikker en Roos.

IKC de Rozenbeek

Wanneer het kind naar school gaat, gaat hij tegelijkertijd naar de BSO. Hier ziet hij dezelfde gezichten als bij de peuteropvang. Wel zo fijn en vertrouwd. Omdat de kinderen worden omringt met vaste gezichten die elkaar versterken in hun pedagogische benadering wordt een belangrijke basis voor de toekomst gelegd.