IKC – De Westbroek

IKC de Westbroek bestaat uit Kinderdagverblijf ’t Broekje, basisschool de Westbroek en BSO de Westbroek. Het kindcentrum biedt een fijne vertrouwde speel- en ontwikkelplek waar kinderen vanaf de babyleeftijd spelenderwijs opgroeien.

't Kwakersnest Kinderopvang - Integraal Kindcentrum de Westbroek - Buitenschoolse opvang

BSO de Westbroek

Wanneer een kind vier jaar wordt is hij of zij gewend aan de school en is dit een vaste en vertrouwde omgeving geworden. De overstap naar de klas is dan ook gemakkelijk gemaakt.

Als de school uit is worden de kinderen wandelen de kinderen uit de Westbroek door de pedagogisch professionals opgehaald uit de kleuterklassen. Samen wandelen we de BSO-ruimte in waar de buitenschoolse opvang van start gaat.

BSO de Westbroek heeft ruimtes ingedeeld zodat je kind in een groep zit van leeftijdsgenootjes. De ruimtes voor de onderbouwkinderen zijn dan afgestemd met speelmateriaal voor de jongsten. En de bovenbouwruimtes heeft een atelier en een chillzolder.

't Kwakersnest Kinderopvang - Integraal Kindcentrum de Westbroek - Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf ’t Broekje

Kinderdagverblijf ’t Broekje bevindt zich in school met hun eigen ruimte. Kinderen zijn welkom vanaf 3 maanden. BSO de Westbroek bevindt zich naast het dagverblijf. Wanneer de kinderen drie jaar worden mogen zij alvast ‘spieken’ bij de BSO.

Elke dag organiseren de pedagogisch professionals een activiteit voor de kinderen. Op deze manier wordt de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Dit doen we vanuit de werkwijze Startblokken.

Ook gaan we elke dag even naar buiten. Want we hebben onze eigen buitenruimte met een modderkeuken, een zandbak, een speelhuis, picknicktafel en veel buitenspeelgoed.

IKC de Westbroek

Op de Westbroek is een fijne vertrouwde speel- en ontwikkelplek waar kinderen vanaf de babyleeftijd kunnen worden opgevangen. Dit loopt vloeiend door op school en op de buitenschoolse opvang. Wanneer de overgang tussen verschillende omgevingen soepel verloopt schept dit een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Omdat de kinderen worden omringt met vaste gezichten die elkaar versterken in hun pedagogische benadering wordt een belangrijke basis voor de toekomst gelegd.