Een dag bij de peuters

Om 08:15 uur openen wij de deuren voor jou en je peuter. Als ouder breng je je kind tot aan de deur of het hek. Samen zwaaien we jou uit en vertellen we wie je kindje later weer komt ophalen. Hierna hangen we samen de tas en jas op. Trekken we onze schoenen uit en begroeten we de andere kinderen. De kinderen zoeken elkaar vaak meteen op en kunnen even ‘landen’ door te spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes.

't Kwakersnest kinderopvang - Peuteropvang - Een dag op de peuteropvang

Voorschoolse Educatie

De peuteropvang werkt themagericht. Bij kikker en roos volgen we het thema van de school De Rozenbeek. Dit thema wisselt elke 8 weken. Gerelateerd aan het thema worden specifieke taal- en spelactiviteiten georganiseerd. De kinderen ontwikkelen zich hierdoor op alle ontwikkelingsgebieden.

De activiteiten worden afgestemd op het individu en de ontwikkeling van het kind. Op het gebied van taal, rekenen, cognitie, motoriek en sociaal-emotioneel uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. Dit doen we volgens het principe van Startblokken.

't Kwakersnest kinderopvang - Peuteropvang - Een dag op de peuteropvang

Kringmoment en activiteit

Als iedereen aanwezig is start de dag met het kringmoment. We heten elkaar welkom, zingen liedjes en praten met elkaar over het thema. We vertellen tijdens het kring moment wat we die dag gaan doen en laten dit zien dagritme kaarten.

Na het kring moment mogen de kinderen spelen in de ’thema-ruimte’. Deze ruimte is thematisch ingericht waardoor de kinderen zelf kunnen ontdekken en in hun fantasie invulling geven aan het thema. Ook kan het zijn er een gezamenlijke activiteit is zoals bijvoorbeeld knutselen, peutergym of vanuit een voorleesboek een rollenspel spelen.

't Kwakersnest kinderopvang - Peuteropvang - Een dag op de peuteropvang

Zelfstandig spelen

Naast het themagericht ontwikkelen is er een moment om zelfstandig te spelen. In het vrij spelen laten we de kinderen hun gang gaan. Wel geven we aan dat opruimen er ook bij hoort. We begeleiden de kinderen hierin via geluid en maken opruimen leuk, we zingen het opruimlied, en de kinderen weten dat we samen opruimen voordat we verder gaan met ons dagprogramma.

't Kwakersnest kinderopvang - Peuteropvang - Een dag op de peuteropvang

Gezellig aan tafel

Voordat we aan tafel gaan wassen we onze handen. Samen met de bekende pedagogisch professional wordt er gegeten en gedronken. Wij geven het goede voorbeeld en doen mee met wat ons wordt voorgeschoteld. De kinderen krijgen een gezond tussendoortje zoals fruit en groenten. Het tafelmoment wordt gebruikt om gezellig te praten met elkaar en te spreken over het thema. Ook komt er regelmatig een boek aan bod, en lezen wij de kinderen voor tijdens het eet- en drinkmoment.

't Kwakersnest kinderopvang - Peuteropvang - Een dag op de peuteropvang

Toilet bezoek en verschonen

Na het eet- en drink moment worden de kinderen verschoond die nog bezig zijn om zindelijk te worden. We stimuleren de kinderen om naar het toilet te gaan en helpen mee in de opvoeding hierin. We wassen onze handen en gaan terug naar de groep.

De kinderen gaan na de schone luier en/of toilet bezoek aan tafel zitten totdat iedereen klaar is. Tijdens dit moment lezen we een boek voor, we zingen liedjes of doen bijvoorbeeld een spelletje.

't Kwakersnest kinderopvang - Peuteropvang - Een dag op de peuteropvang

Thema activiteiten

Dagelijks organiseren wij een betekenisvolle activiteit voor de kinderen. Een activiteit wordt afgestemd op het actuele thema. Bijvoorbeeld, bij het thema dieren, in de ruimte maken we een dierentuin. Welke dieren wonen in een dierentuin? Hoe reizen we naar de dierentuin? Hebben we een kaartje nodig om in de dierentuin te komen? Welke kleur heeft een bepaald dier?

We spelen bijvoorbeeld een rollenspel dat we naar de dierentuin gaan, We gaan knutselen, plakken, knippen en kleien.

't Kwakersnest kinderopvang - Peuteropvang - Een dag op de peuteropvang

Even een frisse neus halen

Elke dag proberen we naar buiten te gaan om lekker te spelen. Dit doen we in onze eigen speeltuin, grenzend aan de peuteropvang. We bouwen een kasteel  in de zandbak, spelen aan de watertafel, hebben een wedstrijd op de fiets, gaan samen voetballen of doen een leuk spel doen. Is het nou heel erg slecht weer? Dan kiezen we ervoor om even de gymzaal in te duiken. Bewegen en spelen hoort erbij.

't Kwakersnest kinderopvang - Peuteropvang - Een dag op de peuteropvang

Even gedag zeggen en naar huis

Met een groet en een persoonlijke overdracht naar jou als ouder sluiten wij de dag af. Tussen 12.00 en 12:15 uur kunnen de kinderen worden opgehaald. In ons ouderportaal MyChapp vindt je de foto’s van de activiteiten terug. Mits je hiervoor toestemming hebt gegeven natuurlijk. Ook plaatsen we in het schriftje wat we hebben ondernomen op de groep.

De peuteropvang

Voor peuters is de peuteropvang een belangrijke aanvulling op de opvoeding van thuis. Alles is erop gericht om je kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Ze krijgen andere activiteiten en speelmateriaal aangeboden dan thuis, en ontmoeten leeftijdsgenootjes. Hierin worden de kinderen door de pedagogisch professionals begeleidt met de taal, motorische en sociale vaardigheden. Lees hier meer over het dagritme bij onze peuteropvang.