Opvang in eigen school of buurt, kleinschalig en betrokken

Kleinschalig en betrokken

De buitenschoolse opvang (BSO) is altijd in een basisschool gevestigd. Uw kind blijft in een vertrouwde omgeving en hoeft na school niet in een taxibusje of andere wijze vervoerd te worden naar een BSO-locatie. Wij vangen per dag maximaal 30 kinderen op, 10 kinderen per leidster. Er wordt zoveel mogelijk met vaste leidsters gewerkt. Er is een nauwe samenwerking met school en de BSO, dit is prettig voor u en uw kind. Voldoende aandacht en kennis van de kinderen staat bij ons voorop.

Als u vragen heeft of wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u altijd een mail sturen naar de coördinator van de BSO of via de locatietelefoon bellen met een van de leidsters. Zijn er problemen van ernstigere aard dan wordt de directeur, Loes Holtslag- Van Westerop, vanzelfsprekend betrokken bij een gesprek. Ook moet u niet gek opkijken als u Loes tegenkomt op de groep van uw kind, indien nodig springt zij graag bij!