Een dag op de BSO

Een dag op de BSO? Hoe gaat dat eigenlijk? En wat kun je verwachten bij ’t Kwakersnest?
We nemen je gezellig mee.

't Kwakersnest Kinderopvang - Een dag op de buitenschoolse opvang

Yes, de school is uit

Wanneer de schooldag erop zit worden de kinderen opgehaald van school. Onze collega’s zijn herkenbaar aan de groene kikkerjassen en wachten op een vaste afgesproken plek op het schoolplein of in de aula van de school.

Afhankelijk van de reistijd naar de BSO-locatie worden de kinderen met de BSO-bus, Kikkerauto of wandelend opgehaald. Onderweg starten vaak al de eerste gesprekken over de schooldag en wisselen de kinderen hun gedachtes en ervaringen over het weekend.

Soms zijn de oudere kinderen zelf met de fiets naar school. Met de fiets gaan zij zelfstandig vanuit school naar de BSO. Hierover worden eerst afspraken gemaakt met de pedagogisch medewerker. Hoe oud je kind ook is, wij houden voor de veiligheid altijd een oogje in het zeil.

't Kwakersnest Kinderopvang - Een dag op de buitenschoolse opvang

Gezellig samen aan tafel

Elk kind heeft een vaste plek in zijn of haar groep. Samen met de bekende pedagogisch professional wordt gegeten en gedronken, en de dag doorgenomen. De kinderen krijgen een gezond tussendoortje zoals fruit, groenten en een crackertje met gezond beleg.

Het tafelmoment wordt gebruikt om gezellig te verbinden en het middagprogramma door te nemen. De gesprekken komen op gang en de kinderen spreken met elkaar over het thema.

De kinderen krijgen de kans om zelf invulling te geven aan het thema, en zelfs het thema te bedenken. Tijdens het eetmoment worden vaak grappen en grollen gedeeld, moppen getapt, maar is er ook ruimte voor serieuze onderwerpen als een kind iets wilt delen met de groep. Het groepsproces bepaalt de sfeer.

Elke dag iets te doen

Dagelijks organiseren wij een betekenisvolle activiteit voor de kinderen. De kinderen kiezen zelf of zij hieraan mee willen doen. Een activiteit wordt afgestemd op het actuele thema. Bijvoorbeeld, bij het thema Ridders en Kastelen wordt Koningstikkertje gespeeld in de gymzaal, en in de knutselruimte worden Kastelen gebouwd van materialen als hout en karton.

Bedenken jullie alles voor de kinderen?

Nee. De kinderen hebben het initiatief. Wij gaan met de kinderen in gesprek over het thema, stellen vragen en stimuleren het creatieve denkproces van de kinderen. Bijvoorbeeld, de kinderen maken een woordenweb met alles wat zij kunnen bedenken over het thema. Vervolgens wordt er bepaald wat we kunnen doen met de woorden die zij bij het thema vinden passen. Een Koningsspel? Een kasteel bouwen?

De pedagogisch sportmedewerkers vertalen het thema naar allerlei het sport- en spelactiviteiten.

't Kwakersnest Kinderopvang - Een dag op de buitenschoolse opvang

Zelfstandig spel

Plezier is belangrijk op de BSO. Na school is er immers ook tijd voor vrije tijd. De kinderen kiezen of zij meedoen aan een activiteit of liever zelfstandig spelen. De kinderen kiezen zelf wat ze willen doen, met wie zij willen spelen en krijgen de kans om volledig op hun eigen manier dingen te ontdekken en ervaren.

Wij laten de kinderen hun eigen gang gaan. De mooiste herinneringen liggen vaak in de eigen fantasie en beleefwereld.

't Kwakersnest Kinderopvang - Een dag op de buitenschoolse opvang

Even gedag zeggen en naar huis

Met een high five, een groet en een persoonlijke overdracht naar jou als ouder sluiten wij de dag af. Vanaf 16:30 uur kunnen de kinderen worden opgehaald. Sommige oudere kinderen mogen zelfstandig naar huis of bijvoorbeeld naar de sportclub.Hier maken we van te voren met jou als ouder afspraken over.

Op deze manier stimuleren we zelfstandigheid en geven we de kinderen verantwoordelijkheid en vertrouwen.