Persoonlijke bemiddeling

Voor de periode dat het kind bij de gastouder is vinden wij het heel belangrijk dat het gastkind zich veilig en thuis voelt in deze huiselijke situatie. Ons gastouderbureau staat voor persoonlijke aandacht en bemiddeling. Wij houden rekening met de wensen van jou als ouder. Als ouder wil je een goed gevoel hebben over de opvang van je kind. Je wilt er zeker van zij dat je kind in een veilige en vertrouwde omgeving wordt opgevangen. Daarom zoeken wij zorgvuldig naar de gastouder die het beste bij jou en je kind past.

1. De aanmelding met de vraagouder

Je weet dat gastouderopvang voor jou en je kind de beste keuze is. Dit laat je ons weten door je aan te melden via de website. Na de aanmelding nemen wij telefonisch contact met je op. Tijdens dit gesprek stellen we je vragen over de optimale combinatie tussen vraag- en gastouder wat betreft gewenste opvangplek, opvangtijden en jouw ideeën over de opvang. In sommige gevallen hebben gast- en vraagouder elkaar al gevonden en winnen zij advies in over de bemiddeling.

2. Het kennismakingsgesprek met de gastouder

Na de aanmelding van jou als vraagouder gaan wij in onze poule van gastouders de mogelijkheden bekijken. We zoeken naar match. De behoeftes en wensen voor de kinderopvang dienen aan te sluiten met wat de gastouder kan bieden. Zodra wij een passend aanbod hebben gevonden bellen wij je meteen op om de mogelijkheden te bespreken.

3. Het klikmoment

Bij een potentiële match worden aan zowel de gastouder als de vraagouder een aantal gegevens doorgegeven. Wanneer beiden nog steeds interesse hebben wordt een ontmoetingsgesprek tussen gastouder en vraagouder georganiseerd. De gastouder neemt hiervoor contact met je op. Bij dit gesprek is de bemiddelingsmedewerker niet aanwezig. De ouder(s) en gastouder maken kennis met elkaar en kijken of het tussen hen klikt en of zij concrete afspraken kunnen maken voor de opvang. Zij laten hun beslissing binnen een paar dagen weten aan de bemiddelingsmedewerker.

Voorafgaand aan het gesprek reiken wij een kleine handleiding uit aan jou als vraagouder. Waarom? Het is handig om een aantal zaken tijdens het eerste gesprek door te nemen. Dit wordt door veel vraagouders als prettig ervaren. Zo neem je alles meteen door tijdens het eerste gesprek en kun je bepalen of de beoogde kinderopvangplek een match blijkt voor jou en je kind.

4. Het koppelingsgesprek

Indien de ouder(s) en gastouder met elkaar verder willen volgt er een koppelingsgesprek waar beide partijen aanwezig. Ook de bemiddelingsmedewerker is hierbij aanwezig. Het gesprek vindt plaats op het opvangadres. Tijdens de bemiddeling worden alle praktische zaken rondom de kinderopvang schriftelijk vastgelegd zodat beide partijen. Denk hierbij aan de opvangdagen, de opvangtijden, de verzorging en behoefte van het kind, de wenperiode etc. Ook wordt een startdatum afgesproken.

De kinderopvang start met een proefperiode van zes weken. Daarna geldt een opzegtermijn van een maand.