Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Pedagogische visie

Peuteropvang is opvang voor kinderen van twee tot vier jaar, binnen schooltijd. Ouders hebben de mogelijkheid om ochtenden af te nemen (8.30u tot 12.00u) of schooltijden opvang (8.30u tot 14.45u) waarbij er ook de mogelijkheid is om even te rusten. De peuteropvang is tijdens de schoolvakanties gesloten. In de peuteropvang is extra aandacht voor spelend leren, ter voorbereiding op de basisschool. 't Kwakersnest ziet de kinderopvang als een gezamenlijk doel en verantwoordelijkheid van ouder(s), pedagogisch medewerker en kind. Gewoon doen en echt bezig zijn met de kinderen is hierbij ons motto! Veel keuzevrijheid voor kinderen, maar wel met een vast dagprogramma om zo de kinderen veiligheid en structuur te bieden. Vanuit welke pedagogische visie wij dit vormgeven, staat in dit hoofdstuk beschreven.

Download hier het volledige Pedagogische beleidsplan

Pedagogische visie

Kwakersnest Kinderopvang staat voor kleinschalige opvang, waarbij duurzaamheid en continuïteit belangrijke pijlers zijn. Daarbij is het concept ‘Startblokken van Basisontwikkeling’
de leidraad voor het pedagogisch handelen.


De methodiek is gebaseerd op de theorieën van Vyotski en hanteert drie uitgangspunten:

In het vorige punt is aangegeven dat we de ontwikkeling van kinderen in samenhang stimuleren. De interactie met de sociale wereld is daarbij erg belangrijk. Immers, zonder andere mensen (kinderen) om je heen is het onmogelijk om te leren je tot anderen te verhouden. Ruzie maken en het weer goed maken, helpen, delen, voor het leren van al dit soort vaardigheden hebben we anderen nodig. Ook is het afhankelijk van de plek op de wereld waar je opgroeit, welke waarde er gehecht wordt aan je gedrag. Zo vinden ouders het soms belangrijk dat hun kind goed voor zichzelf op kan komen, terwijl een andere ouder het veel belangrijk vindt dat zijn kind leert rekening te houden met (de gevoelens van) anderen. Om de interactie met de sociale wereld te stimuleren en de verschillende waardes te onderzoeken, is er specifieke aandacht voor de basisdoelen van Riksen Walraven:

Door goed te kijken naar de kinderen en te werken aan betekenisvolle activiteiten die aansluiten bij de leer- en ontwikkelingsbehoeftes van de peuters, ontstaat een pedagogisch speel- leerklimaat, dat optimale ontwikkelingskansen biedt voor alle kinderen.

Inclusieve opvang

Peuteropvang het Kwakersnest is er voor alle peuters. Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden (ontwikkelingsachterstand of –voorsprong, een beperking of iets anders) kijken wij altijd in overleg met de ouders of het mogelijk is om het kind in kwestie op te vangen in de peutergroep.