Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Visie en beleid

Exclusieve aandacht voor ouder en kind, dat is waar ’t Kwakersnest voor staat. In de gastouderopvang vinden wij het belangrijk dat wij onze gastouders goed kennen en regelmatig contact hebben. In de buitenschoolse opvang onderhouden wij nauw contact met school en ouders zodat de onderlinge afstemming goed plaatsvindt.

Wij vinden persoonlijke aandacht voor uw kind bijzonder belangrijk. Uw kind staat centraal. Wij bieden continuïteit door zoveel mogelijk te werken met vaste leidsters en gastouders. Op de buitenschoolse opvang en gastouderopvang bieden wij zowel buiten- als binnenactiviteiten waarbij de keuzevrijheid van het kind voorop staat. 't Kwakersnest staat bekend om haar ruime aanbod van brede schoolactiviteiten zoals bootcamp, techniekworkshops, creatieve workshops en kookworkshops. Dit alles is te lezen in ons pedagogisch beleid voor de buitenschoolse opvang, peueterdagopvang, kinderdagverblijf en gastouderopvang.

Pedagogisch beleid

Download ons algemene opleidingsbeleid.

Pedagogisch doel

't Kwakersnest ziet de kinderopvang als een gezamenlijk doel en verantwoordelijkheid van ouder(s), pedagogisch medewerker en kind. Gewoon doen en echt bezig zijn met de kinderen is hierbij ons motto! Veel keuzevrijheid voor kinderen, maar wel met een vast dagprogramma om zo de kinderen veiligheid binnen deze structuur te bieden.

Spelen en samenzijn

In de binnen- en buitenruimte bieden wij de kinderen leuke activiteiten aan die aansluiten op hun interesses. Spelen is samen leren met je groepsgenootjes! Hoe doe je dat met elkaar en hoe houden we rekening met elkaars wensen? De pedagogisch medewerkers en gecertificeerde gastouders zorgen voor een veilige en gezellige sfeer door met de kinderen spelletjes te doen, met elkaar te zingen, grapjes te maken en door goed te luisteren.  

Hechting en kleinschaligheid

Een gastouder heeft de zorg voor maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief haar eigen kinderen tot 10 jaar. Als de kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar mogen er niet meer dan 5 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn, inclusief de eigen kinderen van de gastouder tot 4 jaar. Dat zijn de wettelijke voorschriften. Sommige van de kinderen komen slechts een paar uur per week, anderen meerdere dagen. 

Hierdoor verschilt de gastouderopvang met een kinderdagverblijf waar men met grotere groepen werkt. Wist u dat uit onderzoek is gebleken dat er bij kinderen tot 2 jaar minder stress wordt gemeten als zij opgevangen worden in een gastgezin? Op deze resultaten zijn wij dan ook trots! Hetzelfde vertrouwde gezicht schept veiligheid en vertrouwen bij jonge kinderen.

De naschoolse opvang vindt plaats in samenwerking met de basisschool en is meestal in een door ’t Kwakersnest ingerichte ruimte van school. Een goede samenwerking met school vinden wij belangrijk en de persoonlijke aandacht voor uw kind en u als ouder staat voorop. 't Kwakersnest staat inmiddels bekend om haar persoonlijke benadering. Zorgen voor een rustpunt na een drukke schooldag is ons uitgangspunt. En tijdens schoolvakanties organiseren wij vele leuke uitstapjes. Lekker naar buiten, echt vakantievieren met elkaar geeft veel plezier bij de kinderen, ook in de vakanties komen ze graag bij ons.