Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Kwaliteit

Wij hechten in grote mate aan kwaliteit. Dit is terug te zien in onze ruimtes van de buitenschoolse opvang, onze gecertificeerde gastouders en professioneel opgeleide pedagogisch medewerkers en de wijze waarop wij bij het gastouderbureau zorgen voor een goede bemiddeling tussen vraagouder en gastouder.

Wij hechten aan kwalitatieve opvang en naast een zorgvuldige selectie van onze gastouders verzorgen wij regelmatig bijscholingsavonden voor gastouders. De EHBO-cursus, workshop kindertekeningen, communicatietraining, signaleren van kinderen, zijn daar voorbeelden van.

Belastingdienst

Voor de overheid is het bij gastouderopvang bepalend dat de opvang tot stand is gekomen via de bemiddeling van een gastouderbureau. Ouders die via bemiddeling van ons gastouderbureau gebruik maken van kinderopvang krijgen een teruggave van de Belastingdienst Toeslagen. Dit geldt ook voor de ouders die gebruik maken van onze erkende buitenschoolse opvang.

GGD-inspectie

De GGD voert jaarlijks inspecties uit bij onze buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureau. Regelmatig krijgen wij complimenten van de GGD voor de wijze waarop wij alles registreren en uitvoering geven aan ons pedagogisch beleid. De rapporten vindt u op de pagina’s die gaan over gastouderbureau, en de locaties van de buitenschoolse opvang.