Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Complimenten en klachten

Wij zijn blij met uw complimenten, die horen wij graag! Maar ook uw klachten nemen wij serieus.

U kunt met elke vraag bij uw bemiddelingsmedewerker of pedagogisch medewerker terecht. Als u ergens mee zit of niet tevreden bent, schroom niet dit kenbaar te maken. Wij zullen alles in het werk stellen om uw ontevredenheid op te lossen. Voor onze werkwijze kunt u ons  interne klachtenreglement lezen.

Intern klachtenreglement Kwakersnest

Mocht u er met ons toch niet uitkomen dan kunt zich wenden tot de geschillencommissie kinderopvang. U kunt ook zonder het intern klachtenreglement te gebruiken direct met de geschillen commissie contact nemen.

De klachtenregeling voor kinderopvang is wettelijk verplicht. Kinderopvang ‘t Kwakersnest is vanaf januari 2016 aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang. Deze registratieverklaring is bij ons secretariaat op te vragen.

De klachtenregeling biedt u de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie welke uw klachten strikt vertrouwelijk behandelt. 

Vanaf 2004 werken wij klachtenvrij!

Aandachtsfunctionarissen grensoverschrijdend gedrag

Wilt u melding maken van grensoverschrijdend gedrag? U kunt dit doen bij onze aandachtsfunctionarissen. 

Lies Duineveld - 06-193 616 82 of lies@kwakersnest.nl 
Rosita Antonisse - 06 20345834 of rosita@kwakersnest.nl
Loes Holtslag van Westerop - 06-454 640 85 of loes@kwakersnest.nl

Documenten

Privacy Policy Algemene Verordering Gegevensbescherming ofwel AVG.

Wilt u meer weten van de AVG kinderopvang 't Kwakersnest?

U heeft er vast al eerder van gehoord. De AVG ( Algemene Verordening Gegevens Bescherming ) is van kracht vanaf 25 mei 2018. Voor onze organisatie betekent dit, dat onze medewerkers en leveranciers strikt omgaan met uw persoonlijke gegevens. Meer hierover leest u in ons policy document.