Een dag op het kinderdagverblijf

Ons dagverblijf opent elke dag haar deuren tussen 7.30 en 9.30. Je baby, dreumes of peuter is welkom op onze verticale groep. We horen graag hoe je kind zich voelt, heeft geslapen en of er bijzonderheden zijn waar we rekening mee kunnen houden. We zeggen elkaar gedag, en vertellen dat we elkaar straks weer zien of wie je kind komt ophalen.

't Kwakersnest Kinderopvang - Kinderdagverblijf - Een dag op het kinderdagverblijf

Het eerste eetmoment

Samen met de bekende pedagogisch professional wordt gegeten en gedronken, en de dag doorgenomen. De kinderen krijgen een gezond tussendoortje zoals fruit, groenten en/of een crackertje met gezond beleg. Het tafelmoment wordt gebruikt om gezellig te verbinden en het dag programma door te nemen. De gesprekken komen op gang en we praten met elkaar over het thema. Er wordt vaak een boek gelezen en er worden liedjes gezongen.

't Kwakersnest Kinderopvang - Kinderdagverblijf - Een dag op het kinderdagverblijf

In de Startblokken

Bij ons dagverblijf werken we met Startblokken. Een VE-werkwijze voor de basisontwikkeling van kinderen. Via deze methode bieden wij voor elke 0 tot 4-jarige betekenisvolle activiteiten aan om de ontwikkeling van het individuele kind optimaal te stimuleren. Dit ligt in lijn met ons pedagogisch beleid. Startblokken is een landelijk erkende methodiek met een heldere visie voor kinderopvang, vorming en educatie van jonge kinderen.

Elke dag een activiteit

Dagelijks organiseren wij een betekenisvolle activiteit voor de kinderen. Een activiteit wordt afgestemd op het actuele thema. Bijvoorbeeld, bij het thema dieren wordt de ruimte omgetoverd en ingedeeld als een ‘dierentuin’. We maken een themahoek, we zorgen voor veel knuffels, we zorgen voor een thema-prikbord waarop allerlei dieren staan. We laten het thema leven in de ruimte. Met de kinderen gaan we het gesprek aan, welke dieren wonen er op de wereld? Welk geluid maakt een schaap? Wat doet een vis? Als we dieren willen zien, waar gaan we dan naartoe? Hoe gaan we naar de boerderij? Hebben we een kaartje nodig om in de boerderij te komen? Welke kleur heeft een bepaald dier? Enzovoorts, enzovoorts.

De thema’s zijn onderwerpen uit de ‘echte wereld’. Dat klinkt een beetje gek. Maar daarmee bedoelen we dat we ontwikkelingsgerichte onderwerpen uitkiezen, waarbinnen we allerlei levensvaardigheden kunnen oefenen met de kinderen. Deze ontwikkelingsvaardigheden vallen in de fase van een 0 tot 4 jarige. We spelen bijvoorbeeld een rollenspel dat we naar de dierentuin gaan, en we gaan een vis proberen te knutselen, plakken, knippen of kleien.

Ook hebben we aandacht voor zelfstandig spelen en daar hoort opruimen bij natuurlijk. We zingen het opruimlied, de kinderen weten dat we samen opruimen voordat we verder gaan met ons dagprogramma.

't Kwakersnest Kinderopvang - Kinderdagverblijf - Een dag op het kinderdagverblijf

Gezellig samen aan tafel

Voordat we aan tafel gaan wassen we onze handen. We zetten de voeding en dranken op tafel zodat de kinderen kunnen zien wat er is en zelf ook mogen meebeslissen en kiezen. Samen met de pedagogisch professional wordt er gegeten en gedronken. Er is veel aandacht voor gezonde voeding bij jonge kinderen. Vanuit de gedachte dat een gezonde leefstijl op jonge leeftijd doorwerkt later in de jeugd en het volwassen leven. Een gezonde start telt voor twee. Voor de allerjongsten is er Nutrilon 1, 2 en 3 aanwezig. Je leest hier meer over ons beleid over gezonde voeding en voeding voor de allerjongsten.

't Kwakersnest Kinderopvang - Kinderdagverblijf - Een dag op het kinderdagverblijf

Jarig? Feestje?

Een verjaardag wordt bij ons uitgebreid gevierd. Alle kinderen zingen uit volle borst mee voor de jarige job, met muziek instrumenten wordt dit door de kinderen muzikaal begeleid. Een traktatie mag uitgedeeld worden. We vragen wel om rekening te houden met alle kinderen in de traktatie en de aandacht te schenken aan gezonde traktaties.

't Kwakersnest Kinderopvang - Kinderdagverblijf - Een dag op het kinderdagverblijf

Toiletbezoek en verschonen

Jonge kinderen zijn bezig met ontdekken en zindelijk worden. Op verschillende momenten per dag besteden we hier aandacht aan. Na de lunch worden de kinderen verschoond die een luier dragen, en de kinderen die al naar het toilet gaan doen dit onder begeleiding van de pedagogisch professional. We wassen onze handen en gaan terug naar de groep.

't Kwakersnest Kinderopvang - Kinderdagverblijf - Een dag op het kinderdagverblijf

Slapen

De jongste kinderen gaan naar bed en de oudere kinderen die geen middagslaapje meer nodig hebben blijven wakker en gaan zelfstandig spelen. Hiervoor doen we wat minder lampen aan op de groep. De kinderen worden vanzelf rustig omdat het iets donkerder is. We maken gebruik van kleine signalen die we aan de kinderen geven omm het dagritme te verduidelijken. Wanneer het jongste grut slaapt worden de oudere kinderen uitgedaagd door een andere activiteit, maar ook buiten spelen en peutergym in de gymzaal is een optie.

Eind van de dag

Als iedereen weer wakker is wordt er vaak nog gezellig met elkaar gespeeld. Ook gaan we nog aan tafel voor een tussendoortje. Deze momenten timen we en elke dag houden we hierin dezelfde tijdstippen aan. Op deze manier kunnen we de voeding en ritme met jou als ouder bespreken en loopt de opvoeding door van kinderopvang naar thuis.

Met een groet een persoonlijke overdracht naar jou als ouder sluiten wij de dag af. Vanaf 16.30 kunnen de kinderen worden opgehaald. Via het ouderportaal MyChapp heb je waarschijnlijk al een beetje gelezen hoe de dag is verlopen. We houden je graag op de hoogte. Ook kun je hier foto’s vinden en een schriftje lezen waarin staat wat wij allemaal hebben ondernomen op de groep.