Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Hoe werken wij?

Kinderdagopvang ’t Broekje  werkt vooral kleinschalig en persoonlijk  Spelend leren is wat wij elke dag doen op onze kindcentra. Want spelen is de basis voor elk kind. Bij ’t Kwakersnest doen wij dit onder andere door veel persoonlijke aandacht en door te werken met de VVE (Voorschoolse- en Vroegschools Educatie). Dit is beter bekend als Startblokken. Bij deze vroegschoolse educatie is spel en taal leidend en onze pedagogisch medewerkers zijn hier de volwassenen die meedoen op het juiste moment!

Bekijk hier ons volledige Pedagogich beleidsplan

Wat betekent dit?

Kinderdagverblijf ’t Broekje heeft door de kleine zetting voor ieder kind voldoende aandacht. Kinderen zijn vrij te spelen en daarnaast maken ze op een speelse wijze kennis met zelfgekozen thema’s.  Er worden veel inspirerende activiteiten aangeboden die met het thema te maken hebben. In een warm en gezellig lokaal wordt er gewerkt met nieuwe  en frisse materialen. De slaapruimte is aan gepast in hetzelfde  lokaal en er is  veel zon en buitenruimte.  Het kinderdagverblijf richt  zich op een speelse manier op taal en spel. Want van spelen word je wijs! Is uw kind ene peuter dan kan het zich op de juiste manier voorbereiden voor school.  Ons kinderdagverblijf  is desondanks zeker niet schools! We vinden groei en ontwikkeling belangrijk, maar er is altijd ruimte voor kinderen waar ze zelf kunnen kiezen en spelen. De kinderen kunnen elke ochtend kiezen uit groepsactiviteiten, vrij spel, en thema-activiteiten. Of gewoon lekker uitrusten...