Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Protocol Coronavirus

Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de kinderopvang. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de kinderopvang weer opengaat. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.

Belangrijke informatie voor de lockdown

Bekijk hier het protocol (update 13-04-2021)
Generiek kader kinderopvang & Scholen Februari
Laatste GGD Nieuwsbrief (update 11-03-2021)
Nieuwsbrief Testen voor Ouders (Update 11-03-2021)
Voorzorgsmaatregelen Kinderopvang (11-11-2020)
Kamerbrief richtijn verkoudheidsklachten kinderen t/m 12 jaar

Wanneer je kind verkouden of je net op reis bent geweest is het soms lastig om helemaal zeker te weten wat je het beste kunt doen. Daarom hebben we een aantal handige tools om u te helpen. Weet u het toch niet zeker? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen met uw vragen.

Beslisboom Oranje of Rood gebied
Beslisboom Neusverkouden kind 0-13 jaar (Update 19-05-2021)