Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Protocol Coronavirus

Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de kinderopvang. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de kinderopvang weer opengaat. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.

29-11-2021 Aanpassing protocol kinderopvang

Als gevolg van de oplopende besmettingscijfers is het Protocol Kinderopvang weer aangepast.
Waar moeten wij op letten?

Documenten

Beslisboom

Wanneer je kind verkouden of je net op reis bent geweest is het soms lastig om helemaal zeker te weten wat je het beste kunt doen. Daarom hebben we een aantal handige tools om u te helpen. Weet u het toch niet zeker? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen met uw vragen.