Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Locaties

Kinderopvang 't Kwakersnest biedt op diverse scholen de opvang aan in school. Dit heeft als voordeel dat de kinderen in hun vertrouwde woonomgeving opgevangen worden. Op dit moment biedt 't Kwakersnest op de volgende locaties buitenschoolse opvang aan.

Velserbroek Platbodem
Locatie Platbodem in de Westbroek school is onze nieuwste locatie. Sinds mei 2020 bieden we hier niet een Kinderdagverblijf voor de kinderen van 5 t/m 12 jaar, maar hebben we nu ook voor de allerkleinsten van 0 t/m 4 jaar. Op ons Kinderdagverblijf bieden we ook in de vakanties opvang aan.

Groepen 
Twee BSO groepen van maximaal 22 kinderen en één KDV groep voor 0 t/m 4 jaar van maximaal 11 kinderen (er zijn plaatsen beschikbaar).

Contactadres
Platbodem 201
1991 NN Velserbroek
Tel: 023-5769951

Belangrijke gegevens
Inspectierapport
Inspectierapport Kinderdagverblijf
Pedagogisch beleidsplan BSO
Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf
Landelijk Register Kinderopvang
BSO: 209845636
Kinderdagverblijf: 262264353
KVK: 69078920

Velserbroek Floraronde
Onze locatie aan de Floraronde in Velserbroek is in 2019 geopend in de Rozenbeek school. Op deze locatie bieden we  onder andere opvang aan peuters van 2 t/m 4 jaar Deze locatie is niet geopend in de vakanties. De kinderen van deze locatie zijn dan eventueel welkom op locatie Platbodem.

Groepen
Eén groep Peuteropvang voor kinderen van 2 t/m 4 jaar van maximaal 16 kinderen (er zijn nog plaatsen beschikbaar) en één BSO groep.

Contactadres
Floraronde 289
1991 LB Velserbroek
Tel: 023-5769951

Belangrijke gegevens
Inspectierapport
Inspectierapport Peuterdagopvang
Pedagogisch BSO beleidsplan
Pedagogisch Beleidsplan Peuterdagopvang
Landelijk Register Kinderopvang: 906335942
KVK: 69078920

Driehuis Toermalijn
Onze locatie in Driehuis is onlangs nog verbouwd. In de basisschool De Toermalijn vangen we twee BSO groepen op en hebben zo nu en dan ook leuke Brede School activiteiten. 

Groepen
Twee BSO groepen voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.

Contactadres
Driehuizerkerkweg 12
1985 EL Driehuis
Tel: 023-5769951

Belangrijke gegevens
Inspectierapport
Pedagogisch beleidsplan
Landelijk Register Kinderopvang: 702496194
KVK: 000036819255

IJmuiden Origon
Ook in IJmuiden is het Kwakersnest actief. In de basisschool Origon vangen we een groep BSO kinderen op.

Groepen
Een groep BSO

Contactadres
Orionweg 576
1974TV IJmuiden
Tel: 023-5769951

Belangrijke gegevens
Inspectierapport
Pedagogisch beleidsplan
Landelijk Register Kinderopvang: 702496194
KVK: 000036819255

Gastouderbureau

Contactadres
Platbodem 201
1991 NN Velserbroek
Tel: 023-5769951

Inspectierapport
Pedagogisch beleid gastouderopvang
Landelijk Register Kinderopvang: 139848095
KVK: 7875940

Landelijk Register Kinderopvang
BSO Platbodem: 209845636
Kinderdagverblijf Platbodem: 262264353
Peuteropvang Floraronde: 906335942
BSO Toermalijn: 702496194
BSO Origon: 702496194