Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Landelijk register

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan de gegevens van alle gastouderbureaus, gastouders, kinderopvangcentra en buitenschoolse opvangcentra die aan de wettelijke eisen voldoen. Sinds 1 januari 2011 hebben ouders alleen recht op kinderopvangtoeslag als hun kinderopvangorganisatie, gastouderbureau en gastouder staan geregistreerd in het LRK.

Registratie gastouders

Alle gastouders aangesloten bij ons bureau zijn gekwalificeerd en gecertificeerd en daarmee opgenomen in het landelijk register kinderopvang ( LRK ). Ons registratienummer voor het gastouderbureau is 139848095. Elke gastouder heeft een eigen uniek registratienummer, dit nummer is nodig om uw kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aan te vragen. 

U vindt onze registratie in het Landelijk Register Kinderopvang op de website van de Rijksoverheid.

Registratie buitenschoolse opvang  

Alle buitenschoolse opvangvestigingen zijn eveneens geregistreerd in het LRK.