Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Inspraak ouders

Wij vinden het belangrijk de ouders te betrekken bij ons beleid en onze activiteiten. Wij zorgen voor een warme overdracht aan het eind van de dag, de pedagogisch medewerker vertelt kort aan de ouder hoe de opvang die dag verlopen is. Ook kunnen ouders meedenken en wij ontvangen graag suggesties ter verbetering van onze opvang.

We streven ernaar dat elke locatie van de buitenschoolse opvang een eigen oudercommissie heeft, op dit moment is er een oudercommissie voor locatie Velserbroek-Rozenbeek, voor IJmuiden en Driehuis worden nog ouders geworven. Regelmatig is er overleg met oudercommissie, pedagogisch medewerkers en directie.

Het gastouderbureau heeft een eigen betrokken oudercommissie, zij overleggen 3 keer per jaar met de coördinator van het gastouderbureau. 

't Kwakersnest hecht belang aan deze afstemming met oudercommissies, dit zorgt voor een goede afstemming van plannen en beleid.