Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Nieuwsflits 3 februari 2021

Gisteravond ontvingen wij het bericht dat de basisscholen en kinderopvang deels weer geopend worden. Dit betekent dat de dagopvang, kinderdagverblijf ’t Broekje en peuterdagopvang Kikker en Roos weer geopend zijn vanaf maandag 8 februari 2021.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE OUDER(S) VAN DE DAGOPVANG?
Voor de ouders van de dagopvang geldt dat zij vanaf maandag 8 februari weer staan aangemeld in ons systeem MyChapp. Alleen als u geen gebruik wilt maken van de dagopvang dient u de kind(eren) af te melden via MyChapp.

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Helaas blijft de buitenschoolse opvang nog dicht. Hierover kunnen wij melden dat wij als kinderopvangorganisatie het betreuren dat wij nog niet alle kinderen mogen ontvangen. De noodopvang blijft geopend. Vanaf morgen is bekend hoe de basisscholen alles gaan inregelen. Morgen donderdag 4 februari ontvangen de ouders van de buitenschoolse opvang hierover bericht van ’t Kwakersnest. Als kinderopvangorganisatie zien wij de noodopvang groeien en werken wij in kleine groepen. Hierdoor creëren wij voor de vaste medewerkers en de kinderen een zo veilig mogelijke situatie.

WAT BETEKENT DIT VOOR OUDERS VAN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG?
Voor de buitenschoolse opvang geldt nog steeds dat ouders met een cruciaal beroep een beroep mogen doen op de opvang, dit geldt ook voor ouders die thuis in een kwetsbare situatie komen. Was u al aangemeld voor de noodopvang dan hoeft u niets te doen. Wilt u afmelden dan kunt u dit doen via MYChapp ouderportaal.

Mocht u vragen hebben voor het aanmelden van de noodopvang of wilt u een specifieke situatie bespreken? Neem dan gerust contact met ons op. ' T Dit kan op 023-5769951 of bij Loes op 06-45464085.

COMPENSATIEREGELING
Net als bij de sluiting van de kinderopvang in het voorjaar 2020 is ouders wederom verzocht de rekening van de kinderopvang door te betalen in de tweede Lock down (start 16 december 2020). Wij zijn heel blij dat u de rekening voor de kinderopvang heeft doorbetaald tijdens beide Lock downs. De ouders zullen voor de tweede Lock down wederom gecompenseerd worden door de belastingdienst via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) na afloop van deze Lock down periode.

't Kwakersnest zal voor de ouders die geen gebruik mochten maken van de kinderopvang, het restant van het uurtarief, verschil tussen het maximale uurtarief belastingdienst en het uurtarief van ‘t Kwakersnest vergoeden. Hierover wordt u door de administratie geïnformeerd. De uitbetaling van ’t Kwakersnest zal deze maand plaatsvinden. Ook de ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag zullen worden gecompenseerd. ’t Kwakersnest verzorgt ook hier een uitbetaling voor het bedrag dat boven de vergoeding van de belastingdienst ligt. De details over de uitbetaling van de vergoeding worden nog uitgewerkt door de overheid. 

Via deze weg wil ik iedereen veel succes wensen de komende periode. Als kinderopvangorganisatie vinden wij het erg belangrijk om met u en de kinderen contact te onderhouden over alle zaken die spelen in deze tijden. Ook ons team van pedagogisch medewerkers staan u graag te woord op locatie en telefonisch via de locatie telefoons.

Namens team 't Kwakersnest

Met vriendelijke groeten
Loes Holtslag- Van Westerop
Directrice Kinderopvang 't Kwakersnest

3 februari 2021