Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Nieuws over Beleid omtrent het Coronavirus

Beste ouders, vraagouders en gastouders,

Zoals u gisteren in de media heeft kunnen volgen, heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met het Corona Virus. Bij hoesten koorts of verkoudheid is het advies om sociale contacten tot een minimum te beperken en thuis te blijven. Tegelijkertijd is ook besloten om de scholen en de kinderopvang niet te sluiten. Als kinderopvang volgen wij de instructies van de GGD en het RIVM, wij nemen de maatregelen heel serieus en voeren handen wassen en hoest hygiëne extra zorgvuldig uit sinds het uitbreken van het corona virus.

Wij willen ouders in de buitenschoolse opvang, peuterdagopvang en gastouderopvang vragen zoveel mogelijk thuis te werken indien dit mogelijk is. Heeft uw kind lichte verkoudheidsklachten, niezen, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan geld de maatregel, blijf thuis en beperk sociale contacten. Na contact met de GGD hedenochtend is het advies vooral alert te zijn op luchtwegklachten van uw kinderen.

Wij doen op dit moment onze uiterste best om de kinderopvang geopend te houden. Mochten onze pedagogisch medewerkers onverhoopt ziek worden en er niet voldoende invalkrachten meer beschikbaar zijn, dan zijn wij wellicht genoodzaakt om groepen te sluiten. Dit wordt per locatie of aan de hand van de situatie bekeken, volgt u alstublieft de adviezen van het RIVM.

Voor de Gastouderopvang geldt dat als gastouders zelf ziek worden of klachten krijgen, zij de opvang niet meer kunnen aanbieden. In tegenstelling tot eerdere afspraken dat zieke kinderen in de opvang gewoon mogen komen, adviseren wij ook hier de richtlijnen van het RIVM. Heeft uw kind lichte verkoudheidsklachten, niezen, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan geldt de maatregel, houdt uw kind thuis, blijf thuis en beperk sociale contacten.

Mocht het Corona virus bij een van onze kinderopvang locaties geconstateerd worden wijzen wij u erop dat wij de richtlijnen en het advies volgen van de plaatselijke GGD. Zij zullen ons dan adviseren of sluiting voor de buitenschoolse of dag of gastouderopvang opvang noodzakelijk is.

Wij willen u dringend vragen onze website www.kwakersnest.nl of MyChapp te volgen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij: de GDD het RIVM, en voor informatie over ons hygiëne protocol natuurlijk ook bij onze pedagogische medewerkers of ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Loes Holtslag van Westerop

tel: 06 45464085
Directeur Kinderopvang t Kwakersnest.

Lies Duineveld
tel: 06 19361682
Coördinator gastouderbureau ’t Kwakersnest.

PDF Bestand

13 maart 2020