Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Muzieklessen bij Buitenschoolse opvang

Muzieklessen voor de onderbouw, Locatie Rozenbeek - Velserbroek

Muziek op de buitenschoolse opvang Velserbroek

Voor kinderen die de kinderopvang bezoeken worden er extra activiteiten aangeboden, bijvoorbeeld muzieklessen. Juf Odette gaat weer starten met drie oriënterende muzieklessen. Dit keer voor alle kinderen van de Brulkikkers op donderdag. Hier gaan de kinderen leren over muziek en muziekinstrumenten en natuurlijk muziek maken!

De lessen zijn op donderdag 27 oktober, 3 november en 10 november 2016. Als er ouders zijn van de onderbouwgroep bouw ofwel Brulkikkergroep kinderen, die zich willen opgeven voor de donderdag workshop muziek, kunnen zij zich opgeven bij Loes Holtslag. De bijdrage in de kosten bedraagt €5,- Aanmelden kan via e-mail,  loes@kwakersnest.nl

 

27 oktober 2016