Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Hoera Peuteropvang

Wij zijn zeer blij en vereerd dat wij groen licht hebben van de gemeente om peuter dag opvang te starten in de Rozenbeek school aan de Flora ronde.  Een warme wens van Loes Holtslag van Westerop, directeur t Kwakersnest en Thecla Kemper directeur Rozenbeek was om onze brede school nog verder uit te breiden naar een school waar ook dagopvang wordt geboden en zo de kinderen en ouders vanaf 2 jaar te kunnen verwelkomen. Samen spelen en langzaam doorgroeien naar een brede school omgeving  in een vertrouwde groep is wat wij elk kind wensen.

De peutergroep is een prachtige plek waar peuters de wereld zelf kunnen ontdekken en nieuwe dingen kunnen leren. Tevens de plek voor een goede voorbereiding van de basisschool. Met de basisschool wordt inhoudelijk samengewerkt aan de pedagogisch en didactische benadering. In de peutergroep wordt er gewerkt met de voor- en vroegschoolse educatieve (VVE) Startblokken. Dit met als doel om elke peuter optimale ontwikkelingskansen te bieden. Er wordt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijn van de peuter gewerkt met behulp van thema’s en activiteiten. Alle ontwikkelingsgebieden komen in de thema’s aan de orde. Het lokaal is ingericht met diverse hoeken die aansluiten bij het thema, er is o.a. een huishoek, taal/boekenhoek, bouwhoek, klimhoek. Maar wij maken ook gebruik van faciliteiten in school zoals de gymzaal en er vinden gezamenlijke activiteiten plaats. Peuterdans en peuter- gym is daar een goed voorbeeld van.

Op deze wijze en door het daadwerkelijk in school te zijn maken de peuters al vroeg kennis met de school wat bevorderlijk is voor een goede en optimale doorgaande lijn van peutergroep naar basisschool en gaan peuters als vanzelf naar groep 1.  Inbreng van kinderen in een vertrouwde school omgeving met heel veel uitdaging maakt dat ieder kind op zijn eigen wijze vertrouwd raakt.

’t Kwakersnest gaat deze verlengde peuteropvang realiseren in hoofdgebouw aan de Floraronde.

Verlengde peuteropvang betekent: opvang voor kinderen van 2-4 jaar binnen, aansluitend op de  schooltijden.

Naast verlengde peuteropvang kunnen ouders kiezen voor ‘reguliere’ peuteropvang. Qua aanbod zou dit er als volgt uitzien:

Verlengde peuteropvang:

Reguliere peuteropvang

Ouders zijn bij beide vormen vrij in de keuze van aantal en welke dagdelen.

4 februari 2019