Opvang door gastouder, net zo fijn als thuis

Gecertificeerde gastouders

Gastouders die via ’t Kwakersnest werken zijn gecertificeerd. Dit houdt in dat zij een officiële opleiding (mbo-opleiding niveau 2 zorg en welzijn/gastouderopleiding) hebben gevolgd en staan geregistreerd in het Landelijk Register voor de Kinderopvang (LRK). Wij voeren selectiegesprekken met nieuwe gastouders en toetsen de gastouders aan onze selectiecriteria.

De GGD komt bij de gastouder thuis controleren en elke gastouder krijgt een eigen inspectierappoort van de GGD. Een gastouder heeft vanzelfsprekend een eigen stijl van opvoeden maar moet wel volgens het pedagogisch beleid van het gastouderbureau werken. Daarnaast moet een gastouder zich houden aan de meldcode huiselijk geweld, wanneer een gastouder signalen krijgt van huiselijk geweld, heeft deze een meldingsplicht. Leest u meer over de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling op de website van de rijksoverheid. 

Deskundigheidsbevordering

Onze gastouders krijgen door het jaar heen regelmatig de gelegenheid een cursusavond te bezoeken. Tijdens deze avonden worden de gastouders op deskundige wijze begeleid, kunnen zij ervaringen uitwisselen met hun collega-gastouders en met elkaar nauwer samenwerken. Als ouder bent u zo gegarandeerd van een betrokken gastouder die werkt volgens de normering van kwalitatieve kinderopvang.