Opvang door gastouder, net zo fijn als thuis

Complimenten GGD

Met de complimenten van de GGD

Jaarlijks voert de GGD een inspectie uit bij ons gastouderbureau. Er wordt gekeken naar de uitvoering van ons pedagogisch beleidsplan en de (pedagogische) begeleiding van ouders en kinderen bij het gastouderbureau. Wij werken niet met controlelijsten via internet, maar bezoeken uw kind 2 à 3 keer per jaar bij de gastouder thuis. Onze gastouders worden ook steekproefsgewijs gecontroleerd door de GGD, in onderstaande link vindt u de inspectierapporten van zowel gastouderbureau ’t Kwakersnest als de bij ons bemiddelde gastouders. 

Inspectierapport GGD Kennemerland

Registratie gastouders LRK

Onze vaste bemiddelingsmedewerkers vinden het belangrijk een goed contact te houden met u als ouder en gastouder. Na controle door de GGD kregen wij complimenten over onze werkwijze en de vaste contacten met de gastouders.